دیسک کمر

عوارض جراحی فتق دیسک کمر

دیسک ها  بالشتک های گردی هستند که در حدفاصل استخوان های ستون فقرات (مهره ها) قرار می گیرند. آنها مانند کمک فنر عمل می کنند و به شما اجازه می دهند بدون سایش استخوان ها بر روی یکدیگر، خم شده و حرکت کنید. هنگامی که

ادامه مطلب »