1-استحمام قبل از بستری در بیمارستان 2-تراشیدن موهای ناحیه‌ جراحی( در بیمارستان) 3-از شب قبل ازعمل بیمار باید ناشتا باشد. 4-داروهای ضد انعقاد خون مانند آسپرین (3 روز قبل)، پلاویکس، اسویکس و ریواروکسابان (5 روز قبل) و وارفارین یک هفته قبل از جراحی باید قطع شوند. 5-داروهای دیابت خوراکی...