ستون فقرات از 7 مهره‌ی گردنی، 12 مهره‌ی سینه‌ای، 5 مهره‌ی کمری، 5 مهره‌ی خاجی و دنبالچه تشکیل شده است. بین مهره‌های کمری، دیسک بین مهره‌ای وجود دارد که نقش روان ساختن حرکات ستون فقرات و جلوگیری از ساییدگی مهره‌ها روی هم را دارد. سرتاسر ستون...

 1-استحمام قبل از بستری در بیمارستان 2-تراشیدن موهای ناحیه‌ جراحی( در بیمارستان) 3-از شب قبل ازعمل بیمار باید ناشتا باشد. 4-داروهای ضد انعقاد خون مانند آسپرین (3 روز قبل)، پلاویکس، اسویکس و ریواروکسابان (5 روز قبل) و وارفارین یک هفته قبل از جراحی باید قطع شوند. 5-داروهای دیابت خوراکی...

یکی از مشکلات شایع در دهه ششم وهفتم زندگی تنگی کانال نخاعی است که عموماً در سنین پایین‌تر(دو یا سه دهه قبل) شروع می‌شود، ابتدا با کمردردهای مزمن همراه است. به تدریج و با افزایش سن مشکل مذکور تشدید پیدا کرده و همراه با علایم...